“ inspiring technologies ”

Günümüzde (Dijitalizasyon), (Endüstri 4.0), (IOT) gibi bir çok şekilde isimlendirilen terim'in fabrikalardaki karşılığı İzlenebilirlik, Esneklik ve Hız dır.

İzlenebilirlik: Kontrol edemediğiniz datayı yönetemezsiniz.

Esneklik: Tek tip üretimden ziyade aynı hatlarda farklı ürünler de üretilebilmelidir.

Hız: Operasyon süreler inin hızla ndırılması (otomasyon,robot teknolojileri vb.)

Günümüzde ERP sistemleri sayesinde raporlama süreleri azalmışken doğru datanın girilmemesinden kaynaklı olarak doğru rapor alınamam gibi problemler ile çokça karşı karşıya kalınmaktadır.

ERP'leri beyaz ya kalar aktif olarak kullanabilirken mavi yakanın kullanamıyor/kullanmıyor olması sahada yapılan yazılım yatırımlarını da değersizleştirmektedir.

Özetlemek gerekirse: tüm raporlamalar Beyaz yakanın zaten aktif kullandığı ERP ile yapılırken sahadan mavi yakalara iş yükü yaratmayacak yöntemlerle ve kişilere bağlı kalınmayacak endüstriyel cihazlarla data alınarak entegrasyon sağlanmış olmaktadır.

EMEA ile Dijitalizasyon'un faydaları şu şekildedir:

 • Fabrikalarda eğer varsa kullanılan ERP programlarına müdahale etmeden, yeni bir yazılım-arayüz kullanma ihtiyacı olmadan altyapı kurma,
 • ERP yazılımı-Network altyapısı-PLC Otomasyon altyapısı-Saha donanım kablaj-montaj konularına hakim tek bir muhatap ile entegre çözüm sağlana bilme,
 • SQL Veritabanına direkt data yaza bilen endüstriyel bir PLC donanımı kullanma ve ERP ile ara bir bilgisayar yazılımına ihtiyaç olmaksızın firmaya özel açık kaynak kodlu yazılım sunma,
 • Tek merkezden data transferi gerçekleştirme sayesinde yazılım yönetiminin daha kolay olmasıyla beraber, olası ERP haberleşme şişmelerini engelleyecek şekilde transfer periyotlarını ayarlayabilme
 • (lOOms de, lsn de data gönderebilme),
 • PLC hafızası sayesinde bölgesel enerji kesilmeleri, network kopmaları vb durumlarda üretim dataları kayıt altına alınmaya devam eder. Ağ geri geldiğinde datalar otomatik güncellenir,
 • Sahadaki Kiosklarda operatörler için anlaşılması kolay olmayan datalar bulunur. Bu nedenle mavi yakaların basitçe data girebilmeleri/kullanımları için endüstriyel makine ekranları tasarlanacaktır: O ekranlarda kendi gir meleri gereken datalar (İş emri görüntüleme, iş emri tayini/görevlendirme, hedef adet, anlık üretim adeti, manuel fire girdileri, manuel duruş ve duruş sebep girdileri, manuel sarf malzeme girdileri vb.) dışında datalar bulunmayacaktır. Sahadan sinyaller operatörler için anlaşılması kolay operasyonlarla toplanacak.

Abkand'dan switch ile Kaç vuruşta bir ürün çıkacağı bilgisi ERP'deki reçetelerde mevcut olduğu için sayaç datası PLC'de filtrelenerek gönderilecektir.

Manuel operasyonlardan buton ile Operatör'ün çalışma süresi 60sn olarak girildiyse her 50-70sn de bir basılan buton sayacılartıracaktır.

Yazılımı olan makinelerden Ethernet/profinet/ethercat/modbus vb haberleşmeler ile, yazılımı olmayan yerlerde saha analiziyle örnek vermek gerekirse boyaha ne için hat üzerine konacak bir enkoder ile üretim tipine göre üretim hızının analizi ve fırına bağlanacak bir thermocouple ile boyaha ne ısısı kaydedilerek kalite problemleri takip edilebilecektir.

 • Endüstriyel bir PLC donanım kullanılması aynı zamanda esneklik ve genişleyebilme alt yapısı sağla maktadır. Ekranlara sarf malzeme (elektrot sayısı) girilerek stoktan düşme ve maliyet datası takip edilebilir. Yeni makine eklentisi sadece linputtur. Esnek yerleşim ile Makineleri dilediğiniz yerde çalıştırabilirsiniz.
 • Daha kolay planlama yapılabilir. Üretimdeki dar boğazlar takip edilebilir. Gerektiğinde hangi personellerin mesai yapması vb. kolayca yorumlanabilir.
 • Personel performans ve verimlilik çıktıları alınarak maaş artışları için oran çıktısı alınabilir.
 • Bir sipariş için planlama ile görüşmeye kalmadan doğru termin ve kişilere sormadan doğru fiyat verilebilir.
 • Alınan bir siparişin %kaçta tamamlandığını veya hızlandırılması gerekiyorsa hangi noktalara takviye gerektiğinin analizi yapılabilir.
 • Makine performansları incelenerek makine yatırım planlaması yapılabilir.
 • Elektronik kart yerine PLC gibi donanımlar kullanılara kişilere/firmalara bağlık kalmaksızın altyapı sağlanabilir. Ayrıca saha şartları (magnetik alandan etkilenme, harmonik bozunum vb.) için uyumlu uzun ömürlü bir donanım kullanılmış olur.
EMEA Technology EMEA Technology EMEA Technology EMEA Technology
Destek