“ inspiring technologies ”

EMEA , sürdürülebilir ve şeffaf bir tedarik zincirine önem vermektedir ve çatışmalardan etkilenen yüksek riskli bölgelerden (CAHRA-Conflict-affected and high-risk areas) çatışmalı mineral tedarikine ilişkin olarak aşağıdaki hususları benimsemektedir.

Kalay, Tungsten, Tantal, Altın ve bunların türevleri gibi çatışmalı mineraller (“3TG”) elektronik parçalarda, yakıt hücrelerinde, sensörlerde, elektrikli koltuk modülü, pil, ses sistemleri, elektrikli ayna gibi parçaların imalatında kullanılabilmektedir. Bu çerçevede politik açıdan istikrarsız bölgelerde maden ticaretinin; silahlı grupları finanse etmek için, zorla çalıştırmayı ve diğer insan hakları ihlallerini teşvik etmek için ve rüşvet ile para aklamayı desteklemek için kullanılmaması gerekir. EMEA, bu minerallerin çatışma içermeyen bölgelerden tedarikini desteklemektedir.

EMEA, çatışmanın finansmanına katkıda bulunan her türlü eylemden kaçınmak amacıyla, İş Ortaklarımızın (tedarikçi, distribütör, bayi, yetkili servis ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer tüm üçüncü taraflar ile şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman vb.) da aynı hususlara uymalarını ve bu çerçevede “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” standartlarına uygun davranmalarını beklemektedir.

Bu kapsamda EMEA, çatışma minerallerine ilişkin riskleri yönetme çabasının bir parçası olarak, İş Ortaklarımızdan aşağıdaki hususları yerine getirmelerini bekler;

  • 3TG kullanım olasılığının yüksek olduğu ürünlerin belirlenmesi, tedarik kaynaklarının tespit ve değerlendirmesinin yapılması,
  • 3TG kullanımını ve bu minerallerin potansiyel kaynaklarını doğrulamak için kendi tedarikçileri ile gerekli iş birliğinin yapılması,
  • EMEA politikaları ile tutarlı bir şekilde çatışmalı minerallerle ilgili politika benimsemeleri için çalışmalar yapılması ve
  • Tedarik zincirinde çatışmalı mineraller ile ilgili bir durum tespit edildiğinde ya da bir risk öngörüldüğünde aşağıda detaylı belirtilen bildirim kanallarına başvurulması ve riskin bertaraf edilmesi için EMEA ile koordineli çalışılması, gerekirse riskli tedarikçileriyle iş birliğinin durdurulması.

EMEA, herhangi bir İş Ortağının, bu politikaya uyma çabalarının yetersiz olduğunu tespit etmesi ve İş Ortağının makul düzeltici adımların geliştirilmesi ve uygulanması konusunda iş birliği yapmaması durumunda, İş Ortağı ile iş ilişkisinin sona erdirilmesine kadar varabilecek uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

 

Yetki ve Sorumluluklar

EMEA, tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika’ya uymaktan ve EMEA ‘nın ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika’daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur.

EMEA, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının bu Politika’ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika ile EMEA’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Bu Politika’ya, yürürlükteki mevzuata veya EMEA Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları’na aykırı olduğu düşünülen herhangi bir eylemden haberdar olunması halinde, İnsan Kaynakları Departmanı, Hukuk Müşavirliği ile iletişime geçilmelidir.

Sorularınızı veya etik ihlal ile ilgili tüm bildirimlerinizi, “ 0 850 532 36 32 ” numaralı telefonu arayarak, “ info@emea.com.tr ” adresine e-posta göndererek de iletebilirsiniz.

EMEA çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları hakkında EMEA Satın alma Departmanına  danışabilirler.

Bu Politika’nın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika’ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü şahsın işbu Politika’ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmelerin feshedilmesi ve EMEA’nın uğradığı zararların sorumlularından tahsili dahil gerekli tüm yasal aksiyonlar alınabilecektir.

EMEA Technology EMEA Technology EMEA Technology EMEA Technology
Destek