Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz.

Faydaları:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre profesyonel bir şekilde makine risk değerlendirmesini ve ilgili yükümlülüklerinizi de yerine getirebilmenizde yardımcı oluyoruz. Profesyonel ve uzman kadromuz ile en üst düzeyde raporlarınızı hazırlayarak sizlere öngörülebilir tüm risklerinizin bilgilendirmesini yapıyoruz.

Üretimdeki makinelerinizin gerektirdiği yasal emniyet gereksinimlerini karşılayın.

Bizlerin sizlere sunacağı raporlar ile asıl işiniz olan üretime odaklanabilirsiniz.

Makine imalatçıları, makine üretimi ve tasarımı aşamasında risk değerlendirmesini yapmak veya yaptırmakla ve bununda yanında üreticinin kendi kullanımına yönelik ürettiği makineler için de bu prosedürü gerçekleştirmekten sorumludur.

Yeni üretilen makineler için:

Makineyi üretime almadan önce gereken:

 1. Makinede CE işareti mevcut mu?
 2. Makinenin kullanılacağı ortama ait  bir risk değerlendirmesi mevcut mu?
 3. "İş Ekipmanı Kullanımı-UWED Direktifi" ile uyumlu bir değerlendirme mevcut mu?

Bu üç gerekliliğin cevabı da "evet" ise bu makinedeki üretim başlayabilir.

Mevcuttaki makineler için:

Son kullanıcı, makinenin kullanım ömrü boyunca düzenli aralıklarla ve makine yeniden konumlandırıldığında, tehlike sınıfına göre  "İş Ekipmanı Kullanımı Direktifi Değerlendirmesi (UWED)" ile uyumlu tam bir risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Risk azaltımı ve dahasında...

Makine Risk Değerlendirmesi hizmetimiz (EN ISO 12100 ile tamamen uyumludur), bu gereksinimleri Makine Direktifi 2006/42/AT ile uyumlu şekilde karşılamanıza yardımcı olur. Tehlikeli olayları azaltmak için ilk risk azaltma gerekliliklerini belirten bir rapor alırsınız. Ayrıca gerekli görülen alanlar için ek emniyet önlemlerine ve emniyet ile ilgili kontrol fonksiyonlarına dair bilgiler de sağlanır.

Gerekli Özellikler

Alttaki değerler kullanılarak hesaplanan risk puanı:

 • (DPH) Olası Zararın Derecesi
 • (PO) Gerçekleşme Olasılığı
 • (PA) Kaçınma Olasılığı
 • (FE) Maruz kalma sıklığı ve/veya süresi

Değerlendirmelerin sonucunda şunlar elde edilir:

 • Sayısal bir risk analizi puanı
 • İlk risk azaltımı metodolojileri
 • Önceliklendirilebilecek risk azaltımı listesi
 • Makine emniyeti ile ilgili önerilen kontrol fonksiyonlarının teşhisi